Trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình giám sát chuyển phát nhanh

DN kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 41 Luật Hải quan 2014. Chẳng hạn như: Các DN phải bố trí địa điểm lắp đặt phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát hải quan theo yêu cầu của cơ quan Hải quan

Chi tiết
ajax-loader